خبر خبر

عامل ذيحساب اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان جنوبي معرفي شد
با ابلاغي از سوي معاون توسعه مديريت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رضا مزگي نژاد به عنوان رييس امورمالي و ذيحساب اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان جنوبي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی، با ابلاغی از سوی علی شورمیج، معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران رضا مزگی نژاد به عنوان رییس امور مالی و عامل ذیحساب فرودگاه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی منصوب شد.
عظیم طهماسبی، مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی در مراسم تکریم داود خاکستانی ذیحساب سابق و معرفی مزگی نژاد به عنوان ذیحساب جدید فرودگاه گفت: ارایه اطلاعات به موقع و صحیح و دقت در انجام امور مالی می تواند بهترین پشتوانه تصمیم سازی مدیران باشد. طهماسبی ضمن قدردانی از زحمات عامل ذیحساب سابق افرود : نظم، اشراف در کار و انجام به موقع امور در امور مالی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی نشان از همراهی پرسنل این حوزه دارد و امیدوارم این روند با شروع به کار عامل ذیحساب جدید تقویت گردد.
 در ادامه از زحمات داود خاکستانی قدردانی و رضا مزگی نژاد به عنوان عامل ذیحساب جدید معرفی شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد