خبر خبر

تقدير مدير عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از مدير کل فرودگاه هاي استان در امر ترويج نماز
امير مکري مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از سلامي مدير کل فرودگاه هاي استان خراسان جنوبي به جهت ترويج و توسعه فرهنگ نماز با اهدا لوح تقديرنمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی امیر مکری مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از سلامی مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی به جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز با اهدا لوح تقدیرنمود.

گفتنی است، در متن لوح اهدایی سیاوش امیرمکری خطاب به مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی چنین آمده است: اینک که به حول و قوه الهی و با بهرهگیری از فیض انوار ربانی و همت و پشتکار صادقانه در امر ترویج و توسعه فرهنگ نماز در بخش فعالیتهای عمومی و اختصاصی طی سالهای اخیر اهتمام ویژه داشتهاید و زمینه موفقیت آن فرودگاه را در امر نماز مهیا کردهاید، به شکرانه این توفیق الهی و انجام این عمل صالح از زحمات شما قدردانی میکنم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد