خبر خبر

اعزام اولين گروه حجاج از فرودگاه بيرجند به سرزمين وحي
لين گروه از زائران خراسان جنوبي از فرودگاه بين المللي بيرجند به فرودگاه جده اعزام شدند
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی اولين گروه از زائران خراسان جنوبي از فرودگاه بين المللي بيرجند به فرودگاه جده اعزام شدند مدير کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی در اين باره گفت: جمعا 2 هزار و344 نفر از زائران خانه خدا امسال از فرودگاه بيرجنداعزام مي شوند.سلامي افزود : اين تعداد زائر با 10 پروازبه عربستان اعزام خواهند شد و با توجه به اهميت اين سفر معنوي تمهيدات خاصي براي رفاه بيشتر زائران انديشيده شده است. هادي سلامي افزود: اولين پرواز حج تمتع بدون تاخير ساعت 6:30 با تعداد 260 مسافربيرجند را به مقصد جده ترک کرد. وي اضافه کرد: همه پروازهاي فرودگاه بيرجند توسط ناوگان ايرباس 300 هواپيمايي ايران اير انجام خواهد شد .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد