خبر خبر

رشد مطلوب اجراي پروژه هاي فرودگاهي در خراسان جنوبي
عمليات اجرايي پروژه هاي مرمت و بهسازي فرودگاههاي استان خراسان جنوبي از ابتداي سال جاري آغاز شده و پيشرفت مطلوبي داشته است.
عملیات اجرایی پروژه های مرمت و بهسازی فرودگاههای استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری آغاز شده و پيشرفت مطلوبي داشته است.

به گزارش روابط عمومی اداره فرودگاههای استان خراسان جنوبی، هادی سلامی، مديركل فرودگاه هاي خراسان جنوبي، با اشاره به نیاز مداوم و همیشگی فرودگاههای کشور به مرمت و بهسازی گفت: اغلب فرودگاههای کشور به دلیل خدمت رسانی بی وقفه نیازمند اجرای پروژه های مرمت و بهسازی متعدد هستند و این موضوع مهم در فرودگاههای استان خراسان جنوبی به دلیل قدمت و سابقه طولانی  به صورت مضاعف نمایان مي شود.

مديركل فرودگاه هاي خراسان جنوبي افزود: عملیات اجرایی پروژه های مرمت و بهسازی فرودگاه های بیرجند و طبس از ابتدای سال جاری با اعتباری معادل 45 میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران آغاز شده و اکنون با پیگیری و نظارت اداره ساختمان اداره کل فرودگاههای استان و راهبری و نظارت عالیه مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی با سرعت و شتاب قابل قبول در حال انجام است.

سلامي ضمن قدردانی از راهبری و حمایت مجموعه مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، گفت: تشکیل این مدیریت در ساختار سازمانی ستاد و عملکرد قابل تقدیر این مجموعه طی همین مدت کوتاه، نمادی از نگرش علمی مدیرعامل و هیات مدیره است که از نتایج آن می توان به انعطاف پذیری و چابکی سیستم، نظام مند شدن روند اجرایی پروژه های مرمت و بهسازی، حذف فرآیندهای غیرضروری و استانداردسازی آن و همچنین ایجاد نگاه تخصصی به این حوزه مهم اشاره كرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد