خبر خبر

تقدير از عامل ذيحساب فرودگاه هاي استان خراسان جنوبي
داود خاکستاني عامل ذيحساب اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان جنوبي مورد تقدير مدير کل و ذيحساب شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی داود خاکستانی به عنوان عامل ذیحساب نمونه سال 1395 انتخاب گردید.

در حاشیه دوره آموزشی عاملین ذیحساب فرودگاه های سراسر کشور در فرودگاه بندرعباس کرمی ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اهداء لوح تقدیر از داود خاکستانی عامل ذیحساب فرودگاه های استان خراسان جنوبی تشکر و قدردانی کرد.

شایان ذکر است پیش از این نیز به همت عامل ذیحساب و کارکنان امور مالی فرودگاه بیرجند، اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی به عنوان سومین فرودگاه برترکشور در بستن حساب های مالی معرفی شده بود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد