اماکن فرودگاهی اماکن فرودگاهی

امكانات و خدمات ذيل براي رفاه حال مسافرين محترم در فرودگاه موجود است.

نمازخانه

راهنمای مسافر

پارکینگ

بسته بندی بار

دفاتر ترافیک شرکت های هواپیمایی

غرفه سوغات

چرخ دستی حمل بار مسافر

سرویس بهداشتی

خدمات اورژانس

دسترسی به اینترنت

خدمات باربری

خدمات بانکی

خدمات به افراد توانیاب

خدمات تلفن شهری و بین شهری کارتی

خدمات تاکسی بین شهری

خدمات تاکسی شهری