نمایش محتوا نمایش محتوا

هدف از تدوین این سری استاندارد، به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده‌ سازی و استقرار سیستم‌ های مدیریت و تضمین کیفیت بوده است که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفته است. سیستم های مدیریت کیفیت به منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده ‌سازی می‌شود.


مجموعه استانداردهای بین المللی مدیریت كیفیت ایزو 9000 بر مبنای این اصول تهیه شده اند:

 1. مشتری مداری
  2- راهبری
  3- مشاركت كاركنان
  4- فرایند نگری
  5- نگرش سیستمی در مدیریت
  6- بهبود مداوم
  7- تصمیم گیری بر اساس واقعیات
  8- روابط سود بخش متقابل با تأمین كننده

 

فواید استقرار سیستم مدیریت کیفی:
- سیستم‌های مدیریت کیفیت به عنوان وسیله ‌ای برای به وجود آوردن خدمات يا محصولات منطبق با آنچه از سوی سازمان به مشتری تعهد شده است با توجه به فواید زیر، در سازمان استقرار می‌یابد.

 • بررسی مجدد فعالیت‌های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ‌ها
 • شفافیت فرایندها و شاخص ‌ها در سازمان
 • جلوگیری از دوباره‌ کاری‌ ها به واسطه تعریف فعالیت‌ های برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک
 • کاهش هزینه ‌ها
 • کاهش تعداد شکایات مشتری
 • افزایش درصد رضایت مشتری
 • کاهش ضایعات
 • افزایش بهره وری نیروی انسانی
 • ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان (رده‌های مدیریتی و کارکنان)
 • ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان (مشتری) و بالطبع قابلیت عرض اندام در فضاهای مختلف تجاری
 • افزایش توان رقابت در عرصه بین ‌الملل
 • ايجاد بستر مناسب جهت استقرار سيستم مديريت ايمني(SMS)

لازم به ذکر است که اکثر فرودگاههای بین اللملی و تعدادی از فرودگاههای پر تردد مرزهوایی و همچنین اداره اطلاعات هوانودی سیستم مدیریت کیفیت را پیاده سازی نموده و موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شده اند که این امر باعث ایجاد دستورالعمل های لازم در واحدهای فرودگاهی و ستادی، رفع عدم انطباقهای موجود و ایجاد بهبود مستمر با انجام ممیزیهای لازم، شده است.همچنین پیاده سازی و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، موجبات تسهیل در روند دریافت گواهینامه فرودگاهی سازمان هواپیمایی کشوری را ایجاد کرده است