نمایش محتوا نمایش محتوا

سامانه دریافت گزارش های مردمی سامانه دریافت گزارش های مردمی

مراجعه کنندگان محترم جهت ارسال انتقادات،پیشنهادات و شکایان خود علاوه بر سامانه های یاد شده در این صفحه می توانند به طور مستفیم با آدرس arzyabai_amalkard@airport.ir مطالب مورد نظر خود را ارسال فرمایند.

نتیجه نظر سنجی نتیجه نظر سنجی