خوش آمدید — امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶

اطلاعات پروازهای روزانه

جهت جستجو، کلمه کلیدی خود را، از قبیل شماره پرواز، اسم ایرلاین، مبدا یا مقصد، وارد نمایید.
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
پروازهای داخلی
پروازهای بین المللی
arr-dom
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1049 تهران نشست(18:27)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی دو شنبه 18:15 2017-05-29 18:15:00
ایران ایر 216 تهران لغو شد F100 ورودی داخلی سه شنبه 07:50 2017-05-30 07:50:00
arr-int
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
arr
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1049 تهران نشست(18:27)-پایان تحویل بار BAE ورودی داخلی دو شنبه 18:15 2017-05-29 18:15:00
ایران ایر 216 تهران لغو شد F100 ورودی داخلی سه شنبه 07:50 2017-05-30 07:50:00
dep-dom
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1048 تهران پرواز کرد(19:08) BAE ورودی داخلی دو شنبه 19:00 2017-05-29 19:00:00
ایران ایر 217 تهران لغو شد F100 خروجی داخلی سه شنبه 19:00 2017-05-30 19:00:00
dep-int
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
dep
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ماهان 1048 تهران پرواز کرد(19:08) BAE ورودی داخلی دو شنبه 19:00 2017-05-29 19:00:00
ایران ایر 217 تهران لغو شد F100 خروجی داخلی سه شنبه 19:00 2017-05-30 19:00:00
‏فارسی‏English